Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo VHF
1499 $
رادیو دو طرفه Motorola DP4801 Ex ATEX یک رادیو دستی با درجه ATEX است که می تواند در محیط های کاری با احتمال انفجار برای محافظت از کارگران در برابر تهدیدهایی مانند گازهای انفجاری، گرد و غبار قابل احتراق یا بخارات شیمیایی استفاده شود.
Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo UHF
1499 $
رادیو دو طرفه Motorola DP4801 Ex ATEX یک رادیو دستی با درجه ATEX است که می تواند در محیط های کاری با احتمال انفجار برای محافظت از کارگران در برابر تهدیدهایی مانند گازهای انفجاری، گرد و غبار قابل احتراق یا بخارات شیمیایی استفاده شود.