Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo VHF
1499 $
Двупосочното радио Motorola DP4801 Ex ATEX е ръчно радио с клас ATEX, което може да се използва в потенциално експлозивни работни среди за защита на работниците срещу заплахи като експлозивен газ, запалим прах или химически пари.
Motorola DP4801 EX ATEX Mototrbo UHF
1499 $
Двупосочното радио Motorola DP4801 Ex ATEX е ръчно радио с клас ATEX, което може да се използва в потенциално експлозивни работни среди за защита на работниците срещу заплахи като експлозивен газ, запалим прах или химически пари.