Fortrolighedspolitik

ONLINE STORE FORTROLIGHEDSPOLITIK

 

TS2.PRO

 

§ 1

GENERELLE BESTEMMELSER

1.     Administratoren af personlige data indsamlet via https://ts2.pro/da/ online butik er TS2 SPACE BEGRÆNSET ANSVARSSELSKAB optaget i registret over iværksættere af byretten for hovedstaden Warszawa Warszawa i Warszawa, 12th Commercial Division of the National Court Register under KRS-nummer: 0000635058, forretningssted og adresse for tjeneste: Aleje Jerozolimskie 65/79, lejlighedsnummer: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 70106,92ON: 70106,92ON: 70106,92ON: 70106,92ON: e-mailadresse (e-mail): [email protected], telefonnummer: +48 223 645 800, , herefter benævnt "Administratoren" og er samtidig "Serviceudbyderen".

2.     Personoplysninger indsamlet af administratoren via hjemmesiden behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om gratis flytning af sådanne data og ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel databeskyttelsesforordning), i det følgende benævnt GDPR.

3.     Alle ord eller udtryk, der er skrevet i indholdet af denne fortrolighedspolitik med store bogstaver, skal forstås i overensstemmelse med deres definition indeholdt i reglerne for https://ts2.pro/da/ Online Store

 

§ 2

TYPE AF BEHANDLET PERSONDATA, FORMÅL OG OMFANG AF DATAINDSAMLING

1.     FORMÅL MED BEHANDLING OG JURIDISK GRUNDLAG. Administratoren behandler personoplysningerne for tjenestemodtagerne af https://ts2.pro/da/ Store i tilfælde af:

1.1.   registrering af en konto i butikken for at oprette en individuel konto og administrere denne konto i henhold til art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (implementering af kontrakten om levering af elektroniske tjenester i overensstemmelse med Butikkens regler),

1.2.   afgivelse af en Ordre i Butikken, for at udføre salgskontrakten, i henhold til art. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (udførelse af salgskontrakten),

1.3.   tilmelding til nyhedsbrevet for at sende kommerciel information elektronisk. Personoplysninger behandles efter udtrykkeligt særskilt samtykke i henhold til art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   brug kontaktformularen til at sende en besked til administratoren i henhold til art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (iværksætterens legitime interesse).

2.     TYPE BEHANDLET PERSONDATA. Servicemodtageren yder i tilfælde af:

2.1.   Regnskaber: navn og efternavn, e-mailadresse, fødselsdato.

2.2.   Ordre:% s: navn og efternavn, adresse, NIP, e-mailadresse, telefonnummer, PESEL-nummer.

2.3.   Nyhedsbrev: Email adresse.

2.4.   Kontaktformular: navn, e-mailadresse.

3.     PERSONDATA ARKIVERINGSPERIODE. Tjenestemodtagernes personlige data opbevares af administratoren:

3.1.   hvis grundlaget for databehandling er opfyldelse af kontrakten, så længe det er nødvendigt for at udføre kontrakten, og derefter i en periode svarende til forældelsesfristen. Medmindre andet er fastsat i en særlig bestemmelse, er forældelsesfristen seks år, og for krav om periodiske ydelser og krav i forbindelse med at drive virksomhed - tre år.

3.2.   såfremt grundlaget for databehandlingen er samtykke, så længe samtykket ikke tilbagekaldes, og efter tilbagekaldelse af samtykket i en periode svarende til forældelsesfristen for krav, som kan rejses af administratoren, og som kan rejses mod denne. . Medmindre andet er fastsat i en særlig bestemmelse, er forældelsesfristen seks år, og for krav om periodiske ydelser og krav i forbindelse med at drive virksomhed - tre år.

4.     Ved brug af Butikken kan der downloades yderligere oplysninger, især: IP-adressen tildelt til Kundens computer eller internetudbyderens eksterne IP-adresse, domænenavn, browsertype, adgangstid, operativsystemtype.

5.     Efter at have udtrykt et særskilt samtykke, i henhold til art. 6 sek. 1 lit. a) GDPR kan data også behandles med det formål at sende kommerciel information ad elektronisk vej eller foretage telefonopkald til direkte markedsføringsformål - henholdsvis i forbindelse med art. 10 sek. 2, i lov af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester eller art. 172 sek. 1 i lov af 16. juli 2004 - Telekommunikationslovgivning, herunder dem, der er rettet som følge af profilering, forudsat at Servicemodtageren har givet passende samtykke.

6.     Navigationsdata kan også indsamles fra tjenestemodtagerne, herunder oplysninger om links og referencer, som de beslutter at klikke på, eller andre aktiviteter, der udføres i butikken. Retsgrundlaget for denne type aktivitet er Administratorens legitime interesse (Artikel 6(1)(f) i GDPR), som består i at lette brugen af tjenester, der leveres elektronisk, og forbedre funktionaliteten af disse tjenester.

7.     Det er frivilligt at levere personoplysninger fra tjenestemodtageren.

8.     Administratoren tager særligt hensyn til at beskytte de registreredes interesser og sikrer især, at de data, han indsamler, er:

8.1.   behandles i overensstemmelse med lovgivningen,

8.2.   indsamlet til specificerede, lovlige formål og ikke underkastet yderligere behandling, der er uforenelig med disse formål,

8.3.   faktuelt korrekte og fyldestgørende i forhold til de formål, hvortil de behandles og opbevares i en form, der tillader identifikation af de personer, de vedrører, ikke længere end det er nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen.

 

§ 3

UDVIKLING AF PERSONOPLYSNINGER

1.     Tjenestemodtagernes personlige data overføres til tjenesteudbydere, der bruges af administratoren, når butikken kører, især til:

1.1.   enheder, der leverer produkterne,

1.2.   udbydere af betalingssystemer,

1.3.   regnskabskontor,

1.4.   hosting udbydere,

1.5.   udbydere af software, der muliggør forretningsdrift,

1.6.   enheder, der leverer postsystemet,

1.7.   softwareudbyder, der er nødvendig for at drive en onlinebutik.

2.     Tjenesteudbydere som omhandlet i punkt 1 i dette afsnit, til hvem personoplysninger overføres, afhængigt af kontraktlige arrangementer og omstændigheder, eller er underlagt administratorens instruktioner med hensyn til formålene og metoderne for databehandling (behandlingsenheder) eller bestemmer selvstændigt formålene og metoder til deres behandling (administratorer).

3.     Tjenestemodtagernes personoplysninger opbevares kun i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), med forbehold af § 5, punkt 5 og § 6 i privatlivspolitikken.

 

§ 4

RETTEN TIL KONTROL, ADGANG TIL EGNE DATA OG RETNING

1.     Den registrerede har ret til at få adgang til sine personoplysninger og retten til at berigtige, slette, begrænse behandlingen, retten til at overføre data, retten til at gøre indsigelse, retten til at trække sit samtykke tilbage til enhver tid uden at det påvirker lovligheden af behandlingen. er foretaget på grundlag af samtykke før dets tilbagetrækning.

2.     Juridisk begrundelse for kundens anmodning:

2.1.   Adgang til data - artikel 15 GDPR.

2.2.   Rettelse af data - artikel 16 GDPR.

2.3.   Sletning af data (den såkaldte ret til at blive glemt) - artikel 17 GDPR.

2.4.   Behandlingsbegrænsning - artikel 18 GDPR.

2.5.   Dataoverførsel - artikel 20 GDPR.

2.6.   Indvending - artikel 21 GDPR

2.7.   Tilbagetrækning af samtykke - artikel 7 sek. 3 GDPR.

3.     For at udøve de rettigheder, der er nævnt i punkt 2, kan du sende en passende e-mail til følgende adresse: [email protected]

4.     I tilfælde af at Servicemodtagerens berettigelse følger af ovenstående rettigheder, opfylder Administratoren anmodningen eller nægter at efterkomme den med det samme, dog senest inden for en måned efter modtagelsen. Men hvis - på grund af anmodningens komplicerede karakter eller antallet af anmodninger - administratoren ikke vil være i stand til at imødekomme anmodningen inden for en måned, vil han imødekomme dem inden for de næste to måneder og informere tjenestemodtageren på forhånd inden for en måned af modtagelsen af anmodningen - om den påtænkte forlængelse af fristen og dens begrundelse.

5.     Hvis det konstateres, at behandlingen af personoplysninger er i strid med bestemmelserne i GDPR, har den registrerede ret til at indgive en klage til formanden for Kontoret for Persondatabeskyttelse.

 

§ 5

"COOKIES"-FILER

1.     Admin sidebruger filer"cookies”.

2.     Installation af filer "cookiesEr nødvendig for korrekt levering af tjenester på Butikkens hjemmeside. I filerne "cookies" indeholder oplysninger, der er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt, samt de giver også mulighed for at udvikle generel statistik over webstedsbesøg.

3.     Hjemmesiden bruger to typer filer:cookies": "session" og "permanent".

3.1.   "Cookies"Sessionscookies" er midlertidige filer, der gemmes på Kundens slutenhed, indtil man logger ud (forlader hjemmesiden).

3.2.   "Permanente" filercookies" gemmes i kundens slutenhed i det tidsrum, der er angivet i filparametrene "cookies" eller indtil de fjernes af tjenestemodtageren.

4.     Administratoren bruger sine egne cookies til formålet for bedre at forstå, hvordan tjenestemodtagerne interagerer med indholdet på webstedet. Filerne indsamler oplysninger om den måde, Kunden bruger hjemmesiden på, hvilken type hjemmeside Kunden blev omdirigeret fra og antallet af besøg og tidspunktet for Kundens besøg på hjemmesiden. Disse oplysninger registrerer ikke specifikke personoplysninger om tjenestemodtageren, men bruges til at udarbejde statistik om brug af websteder.

5.     Administratoren bruger eksterne cookies til indsamling af generelle og anonyme statiske data via Google Analytics analytiske værktøjer (administrator af eksterne cookies: Google LLC. baseret i USA).

6.     Cookie-filer kan også bruges af reklamenetværk, især Google-netværket, for at vise annoncer, der er skræddersyet til den måde, hvorpå tjenestemodtageren bruger butikken. Til dette formål kan de opbevare oplysninger om brugerens navigationssti eller tidspunktet for ophold på en given side.

7.     Tjenestemodtageren har ret til at bestemme over adgangen til filer "cookiesTil din computer ved at vælge dem på forhånd i dit browservindue.  Detaljeret information om muligheder og måder at håndtere filer på "cookies" er tilgængelige i softwareindstillingerne (webbrowser).

 

§ 6

YDERLIGERE SERVICES RELATERET TIL BRUGERENS AKTIVITET I BUTIKKEN

1.     Butikken bruger den såkaldte. sociale plugins ("plugins") på sociale netværkssider. Ved at vise hjemmesiden https://ts2.pro/da/, der indeholder et sådant plug-in, vil Kundens browser etablere en direkte forbindelse til serverne på Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google og YouTube.

2.     Indholdet af plugin'et overføres af den givne tjenesteudbyder direkte til Tjenestemodtagerens browser og integreres med hjemmesiden. Takket være denne integration modtager tjenesteudbydere information om, at Kundens browser har vist siden https://ts2.pro/da/, også selvom tjenestemodtageren ikke har en profil hos en given tjenesteudbyder eller ikke er logget ind på den i øjeblikket. Sådan information (sammen med IP-adressen på tjenestemodtageren) sendes af browseren direkte til serveren hos den givne tjenesteudbyder (nogle servere er placeret i USA) og gemmes der.

3.     Hvis tjenestemodtageren logger ind på et af ovenstående sociale netværkssider, vil denne tjenesteudbyder være i stand til direkte at tildele et besøg på webstedet https://ts2.pro/da/ til tjenestemodtagerens profil på en given social netværksside.

4.     Hvis tjenestemodtageren bruger et givet plug-in, for eksempel ved at klikke på knappen "Synes godt om" eller knappen "Del", vil de relevante oplysninger også blive sendt direkte til den givne tjenesteudbyders server og gemt der.

5.     Formålet med og omfanget af dataindsamling og deres videre behandling og brug af tjenesteudbydere, samt muligheden for kontakt og tjenestemodtagerens rettigheder i denne henseende og muligheden for at foretage indstillinger for at beskytte tjenestemodtagerens privatliv er beskrevet i tjenesteudbydernes privatlivspolitik:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=ZZ.

6.     Hvis tjenestemodtageren ikke ønsker, at sociale netværkssider tildeler data indsamlet under besøg på webstedet https://ts2.pro/da/ direkte til sin profil på en given hjemmeside, før han besøger hjemmesiden https://ts2.pro/da/ skal logge ud af denne side. Tjenestemodtageren kan også helt forhindre indlæsning af plug-ins på hjemmesiden ved at bruge passende udvidelser til browseren, fx blokering af scripts ved hjælp af "NoScript".

7.     Administratoren bruger remarketingværktøjer på sin hjemmeside, dvs. Google Ads, dette involverer brug af Google LLC-cookies til Google Ads-tjenesten. Som en del af mekanismen til styring af cookie-indstillinger har Tjenestemodtageren mulighed for at beslutte, om Tjenesteudbyderen vil være i stand til at bruge Google Ads (administrator af eksterne cookies: Google LLC. baseret i USA) i forhold til ham.

 

§ 7

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

1.     Administratoren anvender tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af behandlede personoplysninger, der er passende til de trusler og kategorier af data, der er beskyttet, og beskytter især data mod uautoriseret adgang, fjernelse af en uautoriseret person, behandling i strid med gældende regler og ændring, tab , beskadigelse eller ødelæggelse.

2.     Administratoren sørger for passende tekniske foranstaltninger for at forhindre uautoriserede personer i at indhente og ændre personlige data sendt elektronisk.

3.     I forhold, der ikke er omfattet af denne privatlivspolitik, gælder bestemmelserne i GDPR og andre relevante bestemmelser i polsk lov i overensstemmelse hermed.