Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI ONLINE TRGOVINE

 

TS2.PRO

 

§ 1

OPĆE ODREDBE

1.     Administrator osobnih podataka prikupljenih putem https://ts2.pro/hr/ internet trgovine je TS2 SPACE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU upisano u Registar poduzetnika od strane Okružnog suda glavnog grada Varšave Warszawa u Varšavi, 12. trgovački odjel Državnog sudskog registra pod brojem KRS: 0000635058, sjedište i adresa za dostavu: Aleje Jerozolimskie 65/79, broj stana: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, e-mail adresa (e-mail): [email protected], broj telefona: +48 223 645 800, , u daljnjem tekstu "Administrator" i koji je ujedno "Pružatelj usluga".

2.     Osobni podaci koje Administrator prikuplja putem web stranice obrađuju se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanje takvih podataka i ukidanje Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), u daljnjem tekstu GDPR.

3.     Sve riječi ili izraze napisane velikim slovima u sadržaju ovih Pravila o privatnosti treba shvatiti u skladu s njihovom definicijom sadržanom u Pravilima https://ts2.pro/hr/ internetske trgovine

 

§ 2

VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU, SVRHA I OPSEG PRIKUPLJANJA PODATAKA

1.     SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOVI. Administrator obrađuje osobne podatke Primatelja usluga https://ts2.pro/hr/ trgovine u slučaju:

1.1.   registraciju Računa u Trgovini, u svrhu kreiranja individualnog računa i upravljanja ovim Računom, sukladno čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (provedba ugovora o pružanju elektroničkih usluga u skladu s Pravilnikom trgovine),

1.2.   predaju Narudžbe u Trgovini, radi izvršenja kupoprodajnog ugovora, sukladno čl. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (izvršenje kupoprodajnog ugovora),

1.3.   pretplatu na Newsletter u svrhu slanja komercijalnih informacija elektroničkim putem. Osobni podaci obrađuju se nakon davanja posebne privole, sukladno čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR,

1.4.   koristite Kontakt formu za slanje poruke Administratoru, sukladno čl. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (legitimni interes poduzetnika).

2.     VRSTA OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU. Primatelj usluge osigurava, u slučaju:

2.1.   Računi: ime i prezime, e-mail adresa, datum rođenja.

2.2.   Narudžbe: ime i prezime, adresa, NIP, e-mail adresa, broj telefona, PESEL broj.

2.3.   Bilten: email adresa.

2.4.   Kontakt obrazac: ime, e-mail adresa.

3.     RAZDOBLJE ARHIVIRANJA OSOBNIH PODATAKA. Osobne podatke Primatelja usluga pohranjuje Administrator:

3.1.   ako je temelj obrade podataka izvršenje ugovora, sve dok je to potrebno za izvršenje ugovora, a nakon tog vremena za vrijeme koje odgovara roku zastare potraživanja. Ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, zastarni rok je šest godina, a za tražbine periodičnih naknada i tražbine u vezi s poslovanjem tri godine.

3.2.   ako je osnova za obradu podataka privola, sve dok privola nije opozvana, a nakon opoziva privole u vremenskom razdoblju koje odgovara roku zastare potraživanja koja mogu biti isticana od strane Upravitelja i koja se mogu postaviti prema njemu. . Ako posebnom odredbom nije drugačije određeno, zastarni rok je šest godina, a za tražbine periodičnih naknada i tražbine u vezi s poslovanjem tri godine.

4.     Prilikom korištenja Trgovine moguće je preuzeti dodatne informacije, a posebno: IP adresu dodijeljenu računalu Korisnika ili vanjsku IP adresu Internet providera, naziv domene, vrstu preglednika, vrijeme pristupa, vrstu operativnog sustava.

5.     Nakon davanja posebne suglasnosti, sukladno čl. 6 sek. 1 lit. a) GDPR, podaci se također mogu obrađivati u svrhu slanja komercijalnih informacija elektroničkim putem ili upućivanja telefonskih poziva u svrhe izravnog marketinga - odnosno u vezi s čl. 10 sek. 2. Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga ili čl. 172 sek. 1. Zakona od 16. srpnja 2004. - Zakon o telekomunikacijama, uključujući i one usmjerene kao rezultat profiliranja, pod uvjetom da je Primatelj usluge dao odgovarajuću suglasnost.

6.     Navigacijski podaci također se mogu prikupljati od Primatelja usluga, uključujući informacije o poveznicama i referencama koje odluče kliknuti ili drugim aktivnostima poduzetim u Trgovini. Pravna osnova za ovu vrstu aktivnosti je legitimni interes Administratora (članak 6. stavak 1. točka f) GDPR-a koji se sastoji u olakšavanju korištenja usluga koje se pružaju elektroničkim putem i poboljšanju funkcionalnosti tih usluga.

7.     Davanje osobnih podataka od strane primatelja usluge je dobrovoljno.

8.     Administrator vodi posebnu brigu o zaštiti interesa ispitanika, a posebno osigurava da podaci koje on prikuplja budu:

8.1.   obrađeno u skladu sa zakonom,

8.2.   prikupljeni u određene, zakonite svrhe i ne podvrgnuti daljnjoj obradi koja je nespojiva s tim svrhama,

8.3.   činjenično točni i primjereni u odnosu na svrhe za koje se obrađuju i pohranjuju u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne dulje nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.

 

§ 3

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

1.     Osobni podaci Primatelja usluga prenose se pružateljima usluga koje koristi Administrator prilikom vođenja Trgovine, a posebno na:

1.1.   subjekti koji isporučuju proizvode,

1.2.   pružatelji usluga platnog prometa,

1.3.   računovodstveni ured,

1.4.   hosting provideri,

1.5.   pružatelji softvera koji omogućuju poslovanje,

1.6.   subjekti koji pružaju sustav slanja pošte,

1.7.   pružatelj softvera potreban za rad online trgovine.

2.     Pružatelji usluga iz točke 1. ovoga stavka kojima se osobni podaci prenose, ovisno o ugovornim odredbama i okolnostima, ili podliježu uputama Upravitelja o namjeni i načinu obrade podataka (obrađivači) ili samostalno određuju svrhe i metode njihove obrade (administratori).

3.     Osobni podaci Primatelja usluga pohranjuju se samo u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), podložno § 5 točka 5 i § 6 Politike privatnosti.

 

§ 4

PRAVO NA KONTROLU, PRISTUP VLASTITIM PODACIMA I ISPRAVAK

1.     Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima te pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku bez utjecaja na zakonitost obrade koja je napravljen na temelju privole prije njenog povlačenja.

2.     Pravna osnova za zahtjev Kupca:

2.1.   Pristup podacima - članak 15 GDPR.

2.2.   Ispravak podataka - članak 16 GDPR.

2.3.   Brisanje podataka (tzv. pravo na zaborav) - članak 17 GDPR.

2.4.   Ograničenje obrade - članak 18 GDPR.

2.5.   Prijenos podataka - članak 20 GDPR.

2.6.   Prigovor - članak 21 GDPR

2.7.   Povlačenje privole - članak 7 sek. 3 GDPR.

3.     Za ostvarivanje prava iz točke 2. možete poslati odgovarajuću e-mail poruku na adresu: [email protected]

4.     U slučaju povlastice Primatelja usluge koja proizlazi iz gore navedenih prava, Administrator ispunjava zahtjev ili odbija udovoljiti mu odmah, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka istog. Međutim, ako – zbog komplicirane prirode zahtjeva ili broja zahtjeva – Administrator ne može udovoljiti zahtjevu u roku od mjesec dana, udovoljit će im u roku od sljedeća dva mjeseca o čemu će unaprijed obavijestiti Primatelja usluge u roku od mjesec dana. zaprimanja zahtjeva - o namjeravanom produljenju roka i razlozima.

5.     Ukoliko se utvrdi da obrada osobnih podataka krši odredbe GDPR-a, nositelj podataka ima pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka.

 

§ 5

DATOTEKE "KOLAČIĆI".

1.     Admin stranicakoristi datoteke"kolačići”.

2.     Instalacija datoteka "kolačićiNužna je za pravilno pružanje usluga na web stranici Trgovine. U datotekama "kolačići“ sadrži informacije potrebne za ispravno funkcioniranje web stranice, kao i oni također pružaju mogućnost razvoja opće statistike posjeta web stranici.

3.     Na web stranici koriste se dvije vrste datoteka:kolačići": "sjednica" i "stalna".

3.1.   "Kolačići„Sesijski kolačići“ su privremene datoteke koje se pohranjuju na krajnjem uređaju Korisnika do odjave (napuštanja web stranice).

3.2.   "Trajne" datotekekolačići" pohranjuju se na krajnjem uređaju Kupca na vrijeme navedeno u parametrima datoteke "kolačići" ili dok ih Primatelj usluge ne ukloni.

4.     Administrator u tu svrhu koristi vlastite kolačiće kako bismo bolje razumjeli kako Primatelji usluge stupaju u interakciju sa sadržajem web stranice. Datoteke prikupljaju podatke o načinu na koji Kupac koristi web stranicu, vrsti web stranice s koje je Kupac preusmjeren te broju posjeta i vremenu posjeta Kupca web stranici. Ove informacije ne registriraju specifične osobne podatke primatelja usluge, ali se koriste za prikupljanje statistike korištenja web stranice.

5.     Administrator koristi vanjske kolačiće do prikupljanje općih i anonimnih statičkih podataka putem Google Analytics analitičkih alata (administrator vanjskih kolačića: Google LLC. sa sjedištem u SAD-u).

6.     Datoteke kolačića također mogu koristiti oglašivačke mreže, posebno Google mreža, kako bi se prikazale reklame prilagođene načinu na koji Primatelj usluge koristi Trgovinu. U tu svrhu mogu čuvati informacije o korisnikovom navigacijskom putu ili vremenu boravka na određenoj stranici.

7.     Primatelj usluge ima pravo odlučiti o pristupu datotekama"kolačićiNa svoje računalo tako da ih unaprijed odaberete u prozoru preglednika.  Detaljne informacije o mogućnostima i načinima rukovanja datotekama "kolačići" dostupni su u postavkama softvera (web preglednika).

 

§ 6

DODATNE USLUGE VEZANE UZ AKTIVNOST KORISNIKA U TRGOVINI

1.     Trgovina koristi tzv. društveni dodaci ("dodaci") stranica društvenih mreža. Prikazivanjem web stranice https://ts2.pro/hr/ koja sadrži takav dodatak, preglednik Kupca će uspostaviti izravnu vezu s poslužiteljima Facebooka, Instagrama, Pinteresta, Twittera, Googlea i YouTubea.

2.     Sadržaj dodatka navedeni pružatelj usluge prenosi izravno u preglednik primatelja usluge i integrira ga s web-stranicom. Zahvaljujući ovoj integraciji, pružatelji usluga dobivaju informaciju da je Korisnikov preglednik prikazao stranicu https://ts2.pro/hr/, čak i ako Primatelj usluge nema profil kod određenog pružatelja usluge ili trenutno nije prijavljen na njega. Takve informacije (zajedno s IP adresom primatelja usluge) preglednik šalje izravno na poslužitelj danog pružatelja usluge (neki poslužitelji nalaze se u SAD-u) i tamo ih pohranjuje.

3.     Ako se Primatelj usluge prijavi na jednu od gore navedenih društvenih mreža, ovaj pružatelj usluge moći će izravno dodijeliti posjet web stranici https://ts2.pro/hr/ na profil Primatelja usluge na danoj društvenoj mreži.

4.     Ako Kupac koristi određeni dodatak, npr. klikom na gumb "Sviđa mi se" ili gumb "Podijeli", relevantne informacije također će biti poslane izravno na poslužitelj danog pružatelja usluga i tamo pohranjene.

5.     Opisana je svrha i opseg prikupljanja podataka te njihova daljnja obrada i korištenje od strane davatelja usluga, kao i mogućnost kontaktiranja i prava primatelja usluga s tim u vezi te mogućnost postavljanja postavki radi zaštite privatnosti primatelja usluga. u politici privatnosti pružatelja usluga:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=hr&gl=ZZ.

6.     Ako Primatelj usluge ne želi da stranice društvenih mreža dodjeljuju podatke prikupljene tijekom posjeta web stranici https://ts2.pro/hr/ izravno na njegov profil na danoj web stranici, prije nego što posjetite web stranicu https://ts2.pro/hr/ morate se odjaviti s ove stranice. Primatelj usluge također može u potpunosti spriječiti učitavanje dodataka na web stranici korištenjem odgovarajućih proširenja za preglednik, npr. blokiranjem skripti pomoću "NoScript".

7.     Administrator na svojoj web stranici koristi alate za remarketing, tj. Google Ads, što uključuje korištenje Google LLC kolačića za Google Ads uslugu. U sklopu mehanizma za upravljanje postavkama kolačića, Primatelj usluge ima mogućnost odlučiti hoće li Davatelj usluge moći koristiti Google Ads (administrator vanjskih kolačića: Google LLC sa sjedištem u SAD-u) u odnosu na njega.

 

§ 7

ZAVRŠNE ODREDBE

1.     Administrator tehničkim i organizacijskim mjerama osigurava zaštitu obrađenih osobnih podataka primjerenu prijetnjama i kategorijama podataka koji se štite, a posebno štiti podatke od neovlaštenog pristupa, uklanjanja od strane neovlaštene osobe, obrade u suprotnosti s važećim propisima te promjene, gubitka , oštećenje ili uništenje.

2.     Administrator osigurava odgovarajuće tehničke mjere za sprječavanje neovlaštenih osoba od dobivanja i izmjene osobnih podataka poslanih elektroničkim putem.

3.     U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovom Politikom privatnosti, odredbe GDPR-a i druge relevantne odredbe poljskog zakona primjenjivat će se na odgovarajući način.