Privatumo politika

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

 

TS2.PARDUOTUVĖ

 

§ 1

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     Asmens duomenų, surinktų per https://ts2.pro/lt/ internetinę parduotuvę, administratorius yra TS2 SPACE Į Verslininkų registrą sostinės Varšuvos miesto apylinkės teismas įtraukė ribotos atsakomybės bendrovę Varšuvoje, Nacionalinio teismo registro 12-asis komercinis skyrius, kurio KRS numeris: 0000635058, verslo vieta ir paslaugų teikimo adresas: Aleje Jerozolimskie 65/79, buto numeris: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REG3:847,5 pašto adresas (el. paštas): [email protected], telefono numeris: +48 223 645 800, , toliau vadinamas „Administratoriumi“ ir kartu būdamas „Paslaugų teikėju“.

2.     Administratoriaus per svetainę surinkti asmens duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl nemokamos tokių duomenų judėjimą, ir panaikinanti Direktyvą 95/46/EB (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą), toliau – GDPR.

3.     Bet kokie žodžiai ar posakiai, parašyti šios privatumo politikos turinyje didžiosiomis raidėmis, turi būti suprantami pagal jų apibrėžimą, esantį https://ts2.pro/lt/ internetinės parduotuvės taisyklėse.

 

§ 2

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAS, DUOMENŲ RINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS

1.     TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS. Administratorius tvarko https://ts2.pro/lt/ Parduotuvės Paslaugų gavėjų asmens duomenis šiais atvejais:

1.1.   Registruojantis Parduotuvėje Paskyrą, siekiant susikurti asmeninę paskyrą ir valdyti šią Paskyrą pagal str. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (elektroninių paslaugų teikimo sutarties įgyvendinimas pagal Parduotuvės nuostatus),

1.2.   pateikdamas Užsakymą Parduotuvėje, siekdamas įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, vadovaujantis str. 6 sek. 1 lit. b) GDPR (pardavimo sutarties vykdymas),

1.3.   Naujienlaiškio prenumerata, siekiant elektroninėmis priemonėmis siųsti komercinę informaciją. Asmens duomenys tvarkomi išreiškus atskirą sutikimą, vadovaujantis str. 6 sek. 1 lit. a) BDAR,

1.4.   naudokite kontaktinę formą, norėdami išsiųsti pranešimą administratoriui pagal str. 6 sek. 1 lit. f) GDPR (teisėtas verslininko interesas).

2.     TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TIPAS. Paslaugos gavėjas suteikia, jei:

2.1.   Sąskaitos: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data.

2.2.   Užsakymai: vardas ir pavardė, adresas, NIP, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, PESEL numeris.

2.3.   Naujienlaiškis: elektroninio pašto adresas.

2.4.   Kontaktinė forma: vardas, el. pašto adresas.

3.     ASMENS DUOMENŲ ARCHYVAVIMO LAIKAS. Paslaugos gavėjų asmens duomenis saugo Administratorius:

3.1.   jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties įvykdymas, tol, kol tai būtina sutarčiai įvykdyti, o po to terminą, atitinkantį ieškinio senaties terminą. Jeigu speciali nuostata nenumato ko kita, ieškinio senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinių išmokų ir su verslo vykdymu susijusių reikalavimų – treji metai.

3.2.   jeigu duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas, tol, kol sutikimas nėra atšauktas, o atšaukus sutikimą tokiam laikotarpiui, atitinkančiam Administratoriaus galimų pareikšti reikalavimų, kurie gali būti jam pareikšti, senaties terminą. . Jeigu speciali nuostata nenumato ko kita, ieškinio senaties terminas yra šešeri metai, o reikalavimams dėl periodinių išmokų ir su verslo vykdymu susijusių reikalavimų – treji metai.

4.     Naudojantis Parduotuve gali būti atsisiunčiama papildoma informacija, visų pirma: Kliento kompiuteriui priskirtas IP adresas arba išorinis interneto tiekėjo IP adresas, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, prieigos laikas, operacinės sistemos tipas.

5.     Išreiškus atskirą sutikimą, vadovaujantis str. 6 sek. 1 lit. a) BDAR, duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant siųsti komercinę informaciją elektroninėmis priemonėmis arba skambinti telefonu tiesioginės rinkodaros tikslais – atitinkamai susiję su str. 10 sek. 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymo 2 str. 172 sek. 2004 m. liepos 16 d. įstatymo 1 straipsnis – Telekomunikacijų įstatymas, įskaitant tuos, kurie buvo nukreipti dėl profiliavimo, jei Paslaugos gavėjas davė atitinkamą sutikimą.

6.     Iš Paslaugų gavėjų taip pat gali būti renkami naršymo duomenys, įskaitant informaciją apie nuorodas ir nuorodas, kurias jie nusprendžia spustelėti, ar kitą Parduotuvėje vykdomą veiklą. Tokio pobūdžio veiklos teisinis pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), susidedantis iš palengvinti naudojimąsi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis ir tobulinti šių paslaugų funkcionalumą.

7.     Paslaugos gavėjo asmens duomenų teikimas yra savanoriškas.

8.     Administratorius ypač rūpinasi duomenų subjektų interesų apsauga ir ypač užtikrina, kad jo surinkti duomenys būtų:

8.1.   tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka,

8.2.   renkami nurodytais teisėtais tikslais ir nėra toliau tvarkomi, nesuderinami su šiais tikslais,

8.3.   faktiškai teisingi ir adekvatūs tikslais, dėl kurių jie tvarkomi, ir saugomi tokia forma, kad būtų galima identifikuoti asmenis, su kuriais jie susiję, ne ilgiau, nei būtina duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

 

§ 3

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

1.     Paslaugų gavėjų asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams, kuriuos Administratorius naudoja valdydamas Parduotuvę, visų pirma:

1.1.   subjektai, pristatantys gaminius,

1.2.   mokėjimo sistemų teikėjai,

1.3.   buhalterija,

1.4.   prieglobos paslaugų teikėjai,

1.5.   programinės įrangos, leidžiančios vykdyti verslo operacijas, tiekėjai,

1.6.   pašto sistemą teikiantys subjektai,

1.7.   programinės įrangos teikėjas, reikalingas internetinei parduotuvei valdyti.

2.     Šios dalies 1 punkte nurodyti paslaugų teikėjai, kuriems, priklausomai nuo sutartinių susitarimų ir aplinkybių, perduodami asmens duomenys arba kuriems taikomi Administratoriaus nurodymai dėl duomenų tvarkymo tikslų ir būdų (tvarkytojai) arba savarankiškai nustato tikslus ir jų apdorojimo būdai (administratoriai).

3.     Paslaugos gavėjų asmens duomenys saugomi tik Europos ekonominėje erdvėje (EEE), atsižvelgiant į Privatumo politikos § 5 5 punktą ir 6 punktą.

 

§ 4

TEISĖ KONTROLĖTI, PRIEITI PRIE SAVO DUOMENŲ IR TAISYTI

1.     Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę taisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, teisę perduoti duomenis, teisę reikšti prieštaravimus, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui. buvo padaryta sutikimo pagrindu iki jo atšaukimo.

2.     Kliento prašymo teisiniai pagrindai:

2.1.   Prieiga prie duomenų - straipsnis 15 GDPR.

2.2.   Duomenų taisymas - straipsnis 16 GDPR.

2.3.   Duomenų ištrynimas (vadinamoji teisė būti pamirštam) - straipsnis 17 GDPR.

2.4.   Apdorojimo apribojimas - straipsnis 18 GDPR.

2.5.   Duomenų perdavimas - straipsnis 20 GDPR.

2.6.   Prieštaravimas - straipsnis 21 GDPR

2.7.   Sutikimo atšaukimas - straipsnis 7 sek. 3 GDPR.

3.     Norėdami pasinaudoti 2 punkte nurodytomis teisėmis, galite išsiųsti atitinkamą el. laišką šiuo adresu: [email protected]

4.     Atsiradus Paslaugos gavėjo teisei iš aukščiau nurodytų teisių, Administratorius prašymą įvykdo arba atsisako jį tenkinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo gavimo. Tačiau jeigu dėl prašymo sudėtingumo ar užklausų skaičiaus Administratorius negalės patenkinti prašymo per mėnesį, jis juos patenkins per artimiausius du mėnesius, iš anksto informuodamas Paslaugos gavėją per mėnesį. prašymo gavimo – apie numatomą termino pratęsimą ir jo priežastis.

5.     Nustačius, kad tvarkant asmens duomenis pažeidžiamos BDAR nuostatos, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.

 

§ 5

„Slapukų“ failai

1.     Administratoriaus puslapisnaudoja failussausainiai“.

2.     Failų diegimas "sausainiaiYra būtinas tinkamam paslaugų teikimui Parduotuvės svetainėje. Failuose"sausainiai“ yra informacija, reikalinga tinkamam svetainės veikimui, taip pat jie taip pat suteikia galimybę rengti bendrą apsilankymų svetainėje statistiką.

3.     Svetainėje naudojami dviejų tipų failai:sausainiai": "sesija" ir "nuolatinė".

3.1.   Sausainiai„Seanso slapukai“ yra laikini failai, kurie saugomi Kliento galutiniame įrenginyje iki atsijungimo (išėjimo iš svetainės).

3.2.   „Nuolatiniai“ failaisausainiai" yra saugomi Kliento galutiniame įrenginyje failo parametruose nurodytą laiką "sausainiai“ arba tol, kol Paslaugos gavėjas juos pašalins.

4.     Šiuo tikslu administratorius naudoja savo slapukus geriau suprasti, kaip Paslaugos gavėjai sąveikauja su svetainės turiniu. Failuose renkama informacija apie tai, kaip Klientas naudojasi svetaine, iš kokio tipo tinklapis buvo nukreiptas Klientas ir kiek kartų Klientas lankėsi svetainėje. Ši informacija neregistruoja konkrečių Paslaugos gavėjo asmeninių duomenų, tačiau yra naudojama svetainės naudojimo statistikai kaupti.

5.     Administratorius naudoja išorinius slapukus į bendrųjų ir anoniminių statinių duomenų rinkimas naudojant Google Analytics analitinius įrankius (išorinių slapukų administratorius: Google LLC. įsikūrusi JAV).

6.     Slapukų failus taip pat gali naudoti reklamos tinklai, ypač Google tinklas, kad būtų rodomi skelbimai, pritaikyti Paslaugos gavėjo naudojimosi Parduotuve būdui. Šiuo tikslu jie gali saugoti informaciją apie Vartotojo naršymo kelią arba buvimo tam tikrame puslapyje laiką.

7.     Paslaugos gavėjas turi teisę nuspręsti dėl prieigos prie failų "sausainiaiį savo kompiuterį iš anksto pasirinkę juos naršyklės lange.  Išsami informacija apie bylų tvarkymo galimybes ir būdus sausainiaiyra programinės įrangos (žiniatinklio naršyklės) nustatymuose.

 

§ 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS, SUSIJUSIOS SU VARTOTOJO VEIKLA PARDUOTUVĖJE

1.     Parduotuvėje naudojamas vadinamasis. socialinių tinklų svetainių socialiniai įskiepiai („įskiepiai“). Rodydamas https://ts2.pro/lt/ svetainę, kurioje yra toks papildinys, Kliento naršyklė užmegs tiesioginį ryšį su Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Google ir YouTube serveriais.

2.     Papildinio turinį duotas paslaugos teikėjas perkelia tiesiai į Paslaugos gavėjo naršyklę ir integruoja su svetaine. Šios integracijos dėka paslaugų teikėjai gauna informaciją, kad Kliento naršyklė parodė puslapį ts2.parduotuvė, net jei Paslaugos gavėjas neturi tam tikro paslaugų teikėjo profilio arba šiuo metu nėra prie jo prisijungęs. Tokia informacija (kartu su Paslaugos gavėjo IP adresu) naršyklės siunčiama tiesiai į nurodyto paslaugų teikėjo serverį (kai kurie serveriai yra JAV) ir ten saugomi.

3.     Jei Paslaugos gavėjas prisijungs prie vienos iš aukščiau išvardytų socialinių tinklų svetainių, šis paslaugų teikėjas galės tiesiogiai priskirti apsilankymą svetainėje ts2.parduotuvė į Paslaugos gavėjo profilį tam tikroje socialinio tinklo svetainėje.

4.     Jei Paslaugos gavėjas naudoja tam tikrą papildinį, pvz., paspaudžia mygtuką „Patinka“ arba „Dalintis“, atitinkama informacija taip pat bus siunčiama tiesiai į nurodyto paslaugų teikėjo serverį ir ten saugoma.

5.     Aprašytas duomenų rinkimo ir tolesnio jų tvarkymo bei naudojimo paslaugų teikėjų tikslas ir apimtis, taip pat galimybė susisiekti ir Paslaugos gavėjo teisės šiuo klausimu bei galimybė atlikti nustatymus, apsaugančius Paslaugos gavėjo privatumą. paslaugų teikėjų privatumo politikoje:

5.1.   https://www.facebook.com/policy.php

5.2.   https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

5.3.   https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

5.4.   https://help.twitter.com/en/rules-and-policies

5.5.   https://policies.google.com/privacy?hl=lt&gl=ZZ.

6.     Jei Paslaugos gavėjas nenori, kad socialinių tinklų svetainės priskirtų duomenis, surinktus lankantis svetainėje ts2.parduotuvė tiesiai į savo profilį tam tikroje svetainėje, prieš apsilankydami svetainėje ts2.parduotuvė turi atsijungti nuo šios svetainės. Paslaugos gavėjas taip pat gali visiškai neleisti įkelti įskiepių svetainėje naudodamas atitinkamus naršyklės plėtinius, pvz., blokuodamas scenarijus naudojant „NoScript“.

7.     Administratorius savo svetainėje naudoja pakartotinės rinkodaros įrankius, t. y. Google Ads, tai apima Google LLC slapukų naudojimą Google Ads paslaugai. Kaip slapukų nustatymų valdymo mechanizmo dalį, Paslaugos gavėjas turi galimybę nuspręsti, ar Paslaugų teikėjas galės jo atžvilgiu naudoti Google Ads (išorinių slapukų administratorius: Google LLC., įsikūrusi JAV).

 

§ 7

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1.     Administratorius naudoja technines ir organizacines priemones, skirtas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą, atitinkančią grėsmes ir saugomų duomenų kategorijas, o ypač saugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, pašalinio asmens pašalinimo, tvarkymo pažeidžiant galiojančius teisės aktus ir pasikeitimo, praradimo. , sugadinimas ar sunaikinimas.

2.     Administratorius numato tinkamas technines priemones, kad pašaliniai asmenys negalėtų gauti ir pakeisti elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų.

3.     Tais klausimais, kurių neapima ši privatumo politika, atitinkamai taikomos BDAR nuostatos ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.