Kasutustingimused

VEEBIPOE TINGIMUSED

 

TS2.POE

 

§ 1

ÜLDSÄTTED

1.     Pood https://ts2.pro/et/ töötab käesolevas Reglemendis sätestatud tingimustel.

2.     Eeskirjad määratlevad Toodete müügilepingute sõlmimise ja lõpetamise tingimused ning kaebuse esitamise korra, samuti https://ts2.pro/et/ Kaupluse poolt elektrooniliselt osutatavate teenuste liigid ja ulatuse, nende teenuste osutamise reeglid, sõlmimise ja lõpetamise tingimused. elektrooniliste teenuste osutamise lepingud.

3.     Iga Teenuse saaja on poe https://ts2.pro/et/ Elektrooniliste teenuste kasutamiseks samme astudes kohustatud järgima käesolevates eeskirjades sätestatut.

4.     Käesolevate määrustega hõlmamata küsimustes kohaldatakse järgmisi sätteid:

4.1.   18. juuli 2002. a elektrooniliste teenuste osutamise seadus,

4.2.   30. mai 2014. a tarbijaõiguste seadus,

4.3.   tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadus 23.09.2016,

4.4.   23. aprilli 1964. aasta tsiviilseadustik ja muud Poola õiguse asjakohased sätted.

 

§ 2

MÄÄRUSTES ESITUD MÕISTED

1.     KONTAKTANDI VORM - https://ts2.pro/et/ veebisaidil olev vorm, mis võimaldab saata Teenusepakkujale sõnumi.

2.     VORM REGISTREERIMINE – https://ts2.pro/et/ veebisaidil olev vorm, mis võimaldab luua Konto.

3.     VORM TELLIMUSED – https://ts2.pro/et/ veebilehel kättesaadav vorm Tellimuse esitamiseks.

4.     KLIENT – Klient, kes kavatseb sõlmida või on sõlminud Müüjaga müügilepingu.

5.     TARBIJA – füüsiline isik, kes teeb ettevõtjaga õigustehingu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.

6.     KONTO – individuaalse nime (sisselogimise) ja parooliga tähistatud ressursside kogum Teenusepakkuja IKT-süsteemis, kuhu kogutakse Teenuse saaja andmed, sh teave esitatud Tellimuste kohta.

7.     UUDISKIRI - Elektrooniline teenus, mis võimaldab Teenuse saajal tellida Teenusepakkujalt tasuta teavet Poe ja selles saadaolevate Toodete kohta Teenuse saaja antud e-posti aadressile.

8.     TOODE – Kaupluses saadaval olev vallasasi või teenus, mis on Kliendi ja Müüja vahelise Müügilepingu esemeks.

9.     STATUT - käesolevad poe eeskirjad.

10.  KAUPLUS - Teenusepakkuja veebipood, mis töötab aadressil https://ts2.pro/et/

11.  MÜÜJA, , TEENUSEPAKKUJA TS2 SPACE Pealinna Varssavi ringkonnakohtu poolt ettevõtjate registrisse kantud osaühing Warszawa Varssavis, riikliku kohturegistri 12. äriosakond KRS-i numbri all: 0000635058, tegevuskoht ja kättetoimetamise aadress: Aleje Jerozolimskie 65/79, korteri number: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, NIP: 7010612151, 5 REG3:84 e-posti aadress (e-post): [email protected], telefoninumber: +48 223 645 800.

12.  KOKKULEPE MÜÜK – Kaupluse vahendusel Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud Toote müügileping.

13.  TEENUS ELEKTROONILINE – Teenusepakkuja poolt Teenuse saajale Poe kaudu elektrooniliselt osutatav teenus.

14.  TEENUSE SAATJA – füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksus, kellele seadus annab elektroonilist teenust kasutades teovõime.

15.  TELLIMINE - Kliendi tahteavaldus, mis kujutab endast pakkumist sõlmida Müüjaga Toote müügileping.

 

§ 3

TOOTE JA TELLIMISTEAVE

1.     Kauplus https://ts2.pro/et/ müüb Tooteid Interneti kaudu.

2.     Kaupluses pakutavad tooted on uued, füüsiliste ja juriidiliste defektideta ning seaduslikult Poola turule toodud.

3.     Kaupluse kodulehel olev info ei kujuta endast pakkumist seaduse mõistes. Tellimust vormistades esitab Klient pakkumise konkreetse Toote ostmiseks selle kirjelduses toodud tingimustel.

4.     Poe veebisaidil näidatud Toote hind on esitatud Poola zlottides (PLN) ja sisaldab kõiki komponente, sealhulgas käibemaksu. Hind ei sisalda saatmiskulusid.

5.     Poe veebilehel näidatud Toote hind on Kliendi poolt Tellimuse esitamise hetkel siduv. See hind ei muutu olenemata Poe hinnamuutustest, mis võivad ilmneda seoses üksikute Toodetega pärast Tellimuse esitamist.

6.     Tellimusi saab esitada:

6.1  veebisaidi kaudu, kasutades tellimisvormi (https://ts2.pro/et/ Store) - 24 tundi ööpäevas aastaringselt,

6.2  e-posti teel järgmisele aadressile: [email protected]

6.3  telefoni teel: +48 22 364 58 00.

7.     Tellimuse vormistamiseks ei pea Klient Poes kontot registreerima.

8.     Kaupluses Tellimuse esitamise tingimus Kliendi poolt on Tingimustega tutvumine ja nende sätetega nõustumine Tellimuse esitamise hetkel.

9.     Esmaspäevast reedeni tehtud Tellimusi täidab Kauplus Kaupluse tööajal, s.o tööpäeviti 9.00-17.00. Tellimused tehtud tööpäevadel pärast 15:00, laupäeval, pühapäeval ja pühadel, arvestatakse järgmisel tööpäeval.

10.  Kampaanias (müügil) olevatel toodetel on piiratud arv tükke ja nende tellimusi töödeldakse nende laekumise järjekorras kuni antud Toote laoseisu lõppemiseni.

 

§ 4

MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

1.     Müügilepingu sõlmimiseks on vajalik Tellimuse esitamine eelnevalt Müüja poolt sätestatud meetoditel, vastavalt eeskirja § 3 punktidele 6 ja 8.

2.     Pärast Tellimuse esitamist kinnitab Müüja koheselt selle kättesaamist.

3.     Käesoleva lõike punktis 2 nimetatud Tellimuse vastuvõtmise kinnitus seob Kliendi tema Tellimusega. Tellimuse kättesaamise kinnitus tehakse e-kirja saates.

4.     Tellimuse kättesaamise kinnitus sisaldab:

4.1.   tellimuse kõigi oluliste elementide kinnitus,

4.2.   lepingust taganemise vorm,

4.3.   käesolevad eeskirjad, mis sisaldavad teavet lepingust taganemise õiguse kohta.

5.     Käesoleva lõike punktis 4 nimetatud e-kirja saabumisel Kliendile sõlmitakse Kliendi ja Müüja vahel Müügileping.

6.     Iga Müügileping kinnitatakse ostutõendiga (kviitung või käibemaksuarve), mis lisatakse Tootele ja/või saadetakse e-postiga Tellimuse vormis toodud Kliendi e-posti aadressile.

 

 

§ 5

MAKSEVIISID

1.     Müüja pakub järgmisi makseviise:

1.1.   tasumine traditsioonilise ülekandega müüja pangakontole,

1.2.   makse elektroonilise maksesüsteemi kaudu (Przelewy24.pl, PayPal.com).

2.     Traditsioonilise ülekandega tasumisel tuleb tasuda pangakonto numbrile: 61 1140 1010 0000 4081 5300 1001 (mbank SA)  TS2 SPACE OSAÜHING, Aleje Jerozolimskie 65/79, ruumi nr: 15.03, 00-697 Varssavi, NIP: 7010612151. Ülekande pealkirja sisestage "Tellimuse nr...".

3.     Elektroonilise maksesüsteemi kaudu tasumise korral sooritab Klient makse enne Tellimuse täitmise alustamist. Elektrooniline maksesüsteem võimaldab sooritada makseid krediitkaardiga või kiirülekandega valitud Poola pankadest.

4.     Klient on kohustatud tasuma Müügilepingu järgse hinna 3 tööpäeva jooksul alates selle sõlmimisest, kui Müügilepingus ei ole sätestatud teisiti.

5.     Toode saadetakse teele alles pärast selle eest tasumist.

 

§ 6

TOOTE TARNIMISE KULU, KUUPÄEV JA -VIISID

1.     Toote kohaletoimetamise kulud, mille katab Klient, määratakse Tellimuse vormistamise käigus ning sõltuvad makseviisi valikust ja ostetud Toote kohaletoimetamise viisist.

2.     Toote kohaletoimetamise kuupäev koosneb Toote komplekteerimise ajast ja kauba vedaja poolt üleandmise ajast:

2.1.   Toodete komplekteerimise aeg on kuni 5 tööpäeva alates:

ja)     Müügilepingu alusel tasutud rahaliste vahendite konteerimine Müüja kontole või

b)     positiivne tehingu autoriseerimine elektroonilise maksesüsteemi poolt,

2.2.   vallasasjadest koosnevate Toodete kohaletoimetamine vedaja poolt toimub tema poolt deklareeritud tähtaja jooksul, s.o kuni 5 tööpäeva alates saadetise saatmise hetkest (kättetoimetamine toimub ainult tööpäevadel, välja arvatud laupäevad, pühapäevad ja pühad).

3.     Poest ostetud tooted saadetakse Poolasse ja välismaale Poczta Polska või kullerfirma (DHL) kaudu.

4.     Kauplusest ostetud toodetele saab Klient isiklikult järele pärast eelnevat e-kirja või telefoni teel kontakti.

 

§ 7

TOOTEKAEBUS

1.     Garantiinõue.

1.1.   Kõikidele Kaupluses pakutavatele Toodetele kehtib Poola Vabariigi territooriumil kehtiv garantii,

1.2.   Toodete garantiiaeg on 12 kuud ja seda arvestatakse Toote Kliendile üleandmise kuupäevast,

1.3.   garantiikaitsele õigust andev dokument on garantiikaart või ostutõend,

1.4.   garantii ei välista Tsiviilseadustikus sätestatud Kauba füüsiliste ja juriidiliste puuduste garantiist tulenevaid Tarbija ja Eeskirja §-s 10 nimetatud isikute õigusi.

2.     Garantiinõue.

2.1.   Müüja vastutuse alused ja ulatus Kliendi, kes on Tarbija või Eeskirjade §-s 10 nimetatud isik füüsiliste ja juriidiliste puuduste garantii raames, on määratletud 23. aprilli 1964. a tsiviilseadustikus.

2.2.   Toote puudustest teavitamise ja vastavasisulise sooviavalduse saab esitada e-posti teel järgmisele aadressile: [email protected] või kirjalikult järgmisele aadressile: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varssavi,

2.3.   ülaltoodud kirjalikus või elektroonilises vormis sõnumis palume esitada võimalikult palju teavet ja asjaolusid kaebuse eseme kohta, eelkõige eeskirjade eiramise liik ja kuupäev ning kontaktandmed. Esitatud teave hõlbustab ja kiirendab oluliselt kaebuse läbivaatamist müüja poolt,

2.4.   Toote füüsiliste defektide hindamiseks tuleb see toimetada järgmisele aadressile: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varssavi,

2.5.   Müüja vastab Kliendi päringule viivitamata, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni esitamise päevast,

2.6.   Tarbijast Kliendi või Eeskirja §-s 10 nimetatud isiku kaebuse korral - kaebuse läbivaatamata jätmine 14 päeva jooksul alates selle esitamisest võrdub selle läbivaatamisega. Seoses Tarbijast Kliendi või Tingimuste §-s 10 nimetatud isiku põhjendatud pretensiooniga katab Müüja Toote kättesaamise, kohaletoimetamise ja defektideta asendamise kulud,

2.7.   vastus kaebusele esitatakse paberkandjal või muul püsival andmekandjal, nt e-kirja või tekstisõnumiga.

 

§ 8

LEPINGUST TAGANEMINE ÕIGUS

1.     Vastavalt punktile 10 Käesoleva lõike punkt võib Kliendil, kes on ühtlasi Tarbija või eeskirja §-s 10 nimetatud isik, kes sõlmis kauglepingu, sellest põhjuseta taganeda, esitades sellekohase avalduse 14 päeva jooksul. Sellest tähtajast kinnipidamiseks piisab Poe poolt edastatud lepingust taganemise avalduse saatmisest.

2.     Lepingust taganemise korral loetakse Müügileping tühiseks ning Tarbija või Tingimuste §-s 10 nimetatud isik on kohustatud Toote Müüjale tagastama või üle andma Müüja poolt volitatud isikule. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise päevast arvates, järele võtma, välja arvatud juhul, kui Müüja pakkus Tootele ise järele. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Toote tagasisaatmisest enne selle aegumist.

3.     Müügilepingust taganemise korral tuleb Toode tagastada järgmisele aadressile: Ts2 Space sp. z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varssavi.

4.     Tarbija või eeskirja §-s 10 nimetatud isik vastutab Toote väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb selle kasutamisest viisil, mis ületab Toote olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks vajalikku. . Toodete olemuse, omaduste ja toimimise väljaselgitamiseks peaks Tarbija või Eeskirja §-s 10 nimetatud isik Kaupu käsitlema ja kontrollima ainult samamoodi, nagu seda saaks teha statsionaarses kaupluses.

5.     Vastavalt käesoleva lõike punktidele 6 ja 8 tagastab Müüja Toote väärtuse koos selle kohaletoimetamise kuludega, kasutades sama makseviisi, mida Tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui Tarbija või Punktis 10 nimetatud isik. määrustes on sõnaselgelt kokku lepitud muul viisil tagastamine neile tasuta. Vastavalt käesoleva lõike punktile 7 toimub tagastamine viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates Müüja poolt Müügilepingust taganemise avalduse laekumisest.

6.     Kui Tarbija või Eeskirja §-s 10 nimetatud isik on valinud Kauba kohaletoimetamise viisi, mis on muu kui Poe poolt pakutav odavaim tavapärane kättetoimetamise viis, ei ole Müüja kohustatud neile hüvitama kauba kättetoimetamise viisi. neid.

7.     Kui Müüja ei ole pakkunud Tarbijalt või Eeskirjade §-s 10 nimetatud isikult Toodet järgi võtta, võib ta Tarbijalt saadud maksete hüvitamise kinni pidada kuni kauba tagastamiseni või kohaletoimetamiseni Tarbija või viidatud isiku poolt. kuni eeskirja §-s 10 tagasisaatmise tõend, olenevalt sellest, milline sündmus toimub enne.

8.     Tarbija või eeskirja §-s 10 nimetatud isik, kes taganeb Müügilepingust, vastavalt käesoleva lõike punktile 1, kannab üksnes Toote Müüjale tagastamise kulud.

9.     Neljateistkümnepäevast tähtaega, mille jooksul Tarbija või eeskirja §-s 10 nimetatud isik võib lepingust taganeda, hakatakse arvestama päevast, mil Tarbija või eeskirja §-s 10 nimetatud isik võttis Toote valdusse. , ja teenuse puhul alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

10.  Kauglepingust taganemise õigust ei ole Tarbijal ega eeskirja §-s 10 nimetatud isikul Müügilepingu puhul:

10.1  mille puhul teenuse esemeks on monteerimata ese, mis on valmistatud vastavalt tarbija spetsifikatsioonidele või teenindab tema individuaalseid vajadusi,

10.2  mille puhul teenuse esemeks on kinnises pakendis tarnitud ese, mida ei saa pärast pakendi avamist tervisekaitse- või hügieenikaalutlustel tagastada, kui pakend avati pärast kohaletoimetamist,

10.3  mille puhul teenuse objektiks on esemed, mis oma olemuse tõttu on pärast kohaletoimetamist lahutamatult seotud teiste asjadega,

10.4  mille puhul teenuse esemeks on teenus, kui Müüja on teenust täielikult täitnud Tarbija selgesõnalisel nõusolekul, keda teavitati enne teenuse osutamise algust, et pärast müüjapoolset teenuse osutamist kaotab ta teenuse õigus lepingust taganeda,

10.5  mille puhul teenuse objektiks on kaup, mis rikneb kiiresti või mille säilivusaeg on lühike.

11.  Müügilepingust taganemise õigus on nii müüjal kui ka Kliendil juhul, kui lepingu teine pool ei täida oma kohustust rangelt määratud tähtaja jooksul.

 

§ 9

ETTEVÕTETEGA SEOTUD SÄTTED (B2B)

1.     See lõige sisaldab sätteid, mis puudutavad ainult ettevõtjaid, kes ei kuulu määruste §-s 10 nimetatud tarbijaõiguste seadusest tuleneva kaitse alla..

2.     Müüjal on õigus taganeda Kliendiga, kes ei ole Tarbija, sõlmitud Müügilepingust 14 tööpäeva jooksul arvates selle sõlmimise päevast. Müügilepingust taganemine võib sel juhul toimuda põhjust avaldamata ja ei anna alust Kliendile, kes ei ole Tarbija, Müüja vastu pretensioone.

3.     Müüjal on õigus piirata Müüja poolt pakutavaid makseviise klientidele, kes ei ole Tarbijad, sh nõuda müügihinna osa või kogu ettemaksu, sõltumata Kliendi valitud makseviisist ja Müügilepingu sõlmimise faktist. .

4.     Tootega kaasnevad hüved ja koormused ning Toote juhusliku kaotsimineku või kahjustumise risk lähevad üle Kliendile, kes ei ole Tarbija, kui Müüja väljastab Toote vedajale. Müüja ei vastuta sellisel juhul Toote kaotsimineku, puuduse või kahjustumise eest, mis on tekkinud Toote transpordile vastuvõtmise hetkest kuni selle Kliendile üleandmiseni, samuti saadetise transpordi viibimise eest.

5.     Kui Toode saadetakse Kliendile vedaja kaudu, on Klient, kes ei ole Tarbija, kohustatud saadetisega õigeaegselt ja selliste saadetiste puhul aktsepteeritud viisil tutvuma. Kui ta leiab, et Toode on transportimise käigus kaotsi läinud või kahjustunud, on ta kohustatud tegema kõik vajalikud toimingud vedaja vastutuse väljaselgitamiseks.

6.     Teenuseosutaja võib Elektrooniliste Teenuste osutamise lepingu koheselt ja põhjust avaldamata üles öelda, saates Teenuse saajale, kes ei ole Tarbija, lõpetamise teate.

 

 

§ 10

ETTEVÕTETE KOHTA KÄSITLEVAD SÄTTED TARBIJA ÕIGUSTE KOHTA

1.     Füüsilisest isikust ettevõtjat juhivale ettevõtjale (käesolev lõige ei kehti äriühingutele) kehtib tarbijaõiguste seaduses sätestatud kaitse, kui Müüjaga sõlmitud Müügileping ei ole kutsealase iseloomuga.

2.     Käesoleva lõike punktis 1 nimetatud äritegevusega tegelev isik on kaitstud üksnes:

2.1.   keelatud lepingusätted – nn kuritahtlikud klauslid,

2.2.   garantiivastutus Toote füüsiliste ja juriidiliste puuduste eest, vastavalt eeskirjade §-le 7,

2.3.   õigus kauglepingust taganeda, vastavalt eeskirja §-le 8.

3.     Käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ettevõtja kaotab oma tarbijakaitsealused õigused, kui Müüjaga sõlmitud Müügileping on kutsealase iseloomuga, mida kontrollitakse ettevõtja kande alusel. Poola Vabariigi majandustegevuse keskregister ja teave, eelkõige selles märgitud Poola tegevusalade klassifikaatori koodid.

4.     Käesoleva lõike punktis 1 nimetatud ettevõtjatele ei kehti institutsionaalse kaitse, mida pakuvad tarbijatele piirkonna tarbijaombudsmanid ning Konkurentsi- ja Tarbijakaitseameti president.

 

§ 11

ELEKTROONIKATEENUSTE TÜÜP JA ULATUS

1.     Teenusepakkuja võimaldab Poe kaudu kasutada elektroonilisi teenuseid, näiteks:

1.1.   toodete müügilepingute sõlmimine,

1.2.   poes konto pidamine,

1.3.   Uudiskiri,

1.4.   sõnumi saatmine kontaktivormi kaudu.

2.     Elektrooniliste teenuste osutamine Teenuse saajatele Kaupluses toimub Tingimustes sätestatud tingimustel.

3.     Teenusepakkujal on õigus paigutada Poe veebilehel reklaamsisu. See sisu on Poe ja selles esitatud materjalide lahutamatu osa.

 

§ 12

ELEKTROONIKATEENUSTE OSUTAMISE JA LEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED

1.     Eeskirja § 11 punktis 1 nimetatud Elektrooniliste Teenuste osutamine Teenusepakkuja poolt on tasuta.

2.     Ajavahemik, milleks leping sõlmitakse:

2.1.   Elektrooniliste teenuste osutamise leping, mis seisneb Poes tellimuste esitamise võimaldamises, sõlmitakse tähtajaliselt ja lõpeb Teenuse saaja poolt tellimuse esitamise või esitamise lõpetamise hetkel,

2.2.   Leping Elektrooniliste Teenuste osutamiseks, mis seisneb Poes Konto pidamises, on sõlmitud tähtajatult. Lepingu sõlmimine toimub Teenuse saaja poolt täidetud Registreerimisvormi saatmise hetkel,

2.3.   Uudiskirja kasutamises seisnevate Elektrooniliste Teenuste osutamise leping on sõlmitud tähtajatult,

2.4.   Elektrooniliste teenuste osutamise leping, mis seisneb Teenusepakkujale kontaktvormi kaudu sõnumite saatmise võimaldamises, sõlmitakse tähtajaliselt ja lõpeb sõnumi saatmisel või saatmise lõpetamisel Teenuse saaja poolt.

3.     Tehnilised nõuded koostööks Teenindaja poolt kasutatava IKT-süsteemiga:

3.1.   Interneti-ühendusega arvuti (või mobiilseade),

3.2.   juurdepääs e-postile,

3.3.   Veebibrauseris,

3.4.   küpsiste ja Javascripti lubamine veebibrauseris.

4.     Teenuse saaja on kohustatud kasutama Kauplust seadusega kooskõlas ja sündsalt, arvestades isiklike ja kolmandate isikute intellektuaalomandi õiguste austamist.

5.     Teenuse saaja on kohustatud sisestama faktidele vastavad andmed.

6.     Teenuse saajal on keelatud pakkuda ebaseaduslikku sisu.

 

§ 13

ELEKTROONIKATEENUSTE OSUTAMISEGA SEOTUD KAEBUSED

1.     Poe kaudu Elektrooniliste Teenuste osutamisega seotud kaebused võib Klient esitada e-posti teel järgmisele aadressile: [email protected]

2.     Ülaltoodud e-kirjas palume esitada võimalikult palju teavet ja asjaolusid kaebuse eseme kohta, eelkõige eeskirjade eiramise liik ja kuupäev ning kontaktandmed. Esitatav teave hõlbustab ja kiirendab oluliselt kaebuse läbivaatamist Teenusepakkuja poolt.

3.     Kaebuse läbivaatamine Teenusepakkuja poolt toimub viivitamatult, mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teatamise päevast arvates.

4.     Teenusepakkuja vastus kaebusele saadetakse Kliendi kaebuses märgitud e-posti aadressile või muul Kliendi poolt antud viisil.

 

§ 14

ELEKTROONIKATEENUSTE OSUTAMISE LEPINGU LÕPETAMISE TINGIMUSED

1.     Elektrooniliste teenuste osutamise lepingu lõpetamine:

1.1.   Pideva ja tähtajatu elektrooniliste teenuste osutamise lepingu (konto pidamine, uudiskiri) võib lõpetada,

1.2.   Klient võib lepingu koheselt ja põhjust avaldamata lõpetada, saates vastavasisulise avalduse e-posti teel järgmisele aadressile: [email protected]

1.3.   Teenusepakkuja võib katkematu ja tähtajatu Elektrooniliste Teenuste osutamise lepingu üles öelda juhul, kui Teenuse saaja rikub Reegleid, eelkõige kui ta esitab ebaseaduslikku sisu pärast ebatõhusat eelnevat rikkumiste lõpetamise nõuet asjakohase tähtajaga. Sel juhul lõpeb leping 7 päeva möödumisel selle ülesütlemise tahteavalduse esitamise päevast (etteteatamise tähtaeg),

1.4.   lõpetamine toob kaasa õigussuhte lõppemise tuleviku suhtes.

2.     Teenuse osutaja ja Teenuse saaja võivad poolte kokkuleppel Elektrooniliste Teenuste osutamise lepingu igal ajal üles öelda.

 

§ 15

INTELLEKTUAALNE OMAND

1.     Kogu veebilehel https://ts2.pro/et/ postitatud sisu on kaitstud autoriõigustega ja (arvestades § 15 punkti 3 ja Teenuse saajate postitatud elemendid, mida kasutatakse litsentsi, autoriõiguste üleandmise või õiglase kasutamise alusel) kuuluvad TS2 SPACE a pealinna ringkonnakohtu poolt ettevõtjate registrisse kantud OSAÜHING. Warszawa Varssavis, riikliku kohturegistri 12. äriosakond KRS-i numbri all: 0000635058, tegevuskoht ja kättetoimetamise aadress: Aleje Jerozolimskie 65/79, korteri number: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 70106121517,5 REG3:851. Klient kannab täielikku vastutust Teenusepakkujale tekitatud kahju eest, mis on tingitud https://ts2.pro/et/ veebilehe mis tahes sisu kasutamisest ilma Teenusepakkuja nõusolekuta.

2.     Veebilehe https://ts2.pro/et/ sisu ja sisu mis tahes elementide kasutamine ilma Teenusepakkuja selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta kellegi poolt rikub Teenusepakkuja autoriõigusi ja toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

3.     Kõik kaupluse veebisaidil aadressil https://ts2.pro/et/ kasutatavad kaubanimed, Tootenimed, ettevõtete nimed ja nende logod kuuluvad nende omanikele ja neid kasutatakse ainult tuvastamise eesmärgil. Need võivad olla registreeritud kaubamärgid. Kõiki materjale, kirjeldusi ja fotosid, mis on esitatud Poe veebilehel aadressil https://ts2.pro/et/, kasutatakse teavitamise eesmärgil.

 

§ 16

LÕPPSÄTTED

1.     Poe kaudu sõlmitud lepingud on sõlmitud vastavalt Poola seadustele.

2.     Määruse mõne osa mittevastavuse korral kohaldatavale õigusele kohaldatakse vaidlustatud määruste sätte asemel Poola õiguse asjakohaseid sätteid.

3.     Kõik Kaupluse ja Tarbijate vahel sõlmitud Müügilepingutest tulenevad vaidlused lahendatakse esmajärjekorras läbirääkimiste teel vaidluse rahumeelse lahendamise eesmärgil, arvestades tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise seadust. Kui see pole aga võimalik või ei rahulda kumbagi poolt, lahendab vaidlused pädev ühine kohus vastavalt käesoleva lõike punktile 4.

4.     Vaidluste lahendamine:

4.1.   kõik vaidlused, mis tekivad Teenuse osutaja ja Teenuse saaja (Kliendi), kes on ühtlasi Tarbija või Eeskirjade §-s 10 nimetatud isik, vahel, tuleb esitada pädevatele kohtutele vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele. 17. november 1964

4.2.   Teenuse osutaja ja Teenuse saaja (Kliendi) vahel, kes ei ole Tarbija, vastavalt Tingimuste §-le 9 tekkivad vaidlused esitatakse Teenuse osutaja asukohajärgsele kohtule.

5.     Tarbijast Kliendil on õigus kasutada ka vaidluste kohtuvälist lahendamist, eelkõige esitades pärast kaebuse menetluse lõppemist vahendusmenetluse algatamise avaldus või avaldus asja arutamiseks vahekohtus ( rakenduse saab alla laadida veebisaidilt http://www.uokik.gov. pl/download.php?plik=6223). Kaubandusinspektsiooni provintsiinspektsioonide juures tegutsevate alaliste tarbijaarbitraažikohtute loetelu on kättesaadav veebilehel: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Tarbija võib kasutada ka piirkonna (omavalitsuse) tarbijaombudsmani või ühiskondliku organisatsiooni, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub tarbijakaitse, tasuta abi. Nõuete kohtuväline menetlemine pärast kaebuse menetluse lõppu on tasuta.

6.     Vaidluse rahumeelseks lahendamiseks võib tarbija eelkõige esitada kaebuse veebiplatvormi ODR (online Dispute Resolution) kaudu, mis on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.