Pogoji uporabe

POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE

 

TS2.PRO

 

§ 1

SPLOŠNE DOLOČBE

1.     Trgovina https://ts2.pro/si/ posluje pod pogoji, določenimi v tem pravilniku.

2.     Pravilnik določa pogoje za sklenitev in odpoved pogodbe o prodaji izdelkov in pritožbeni postopek ter vrste in obseg storitev, ki jih Trgovina https://ts2.pro/si/ opravlja po elektronski poti, pravila za opravljanje teh storitev, pogoje za sklenitev in odpoved. pogodbe za opravljanje elektronskih storitev.

3.     Vsak prejemnik storitve je ob izvajanju korakov za uporabo elektronskih storitev trgovine https://ts2.pro/si/ dolžan upoštevati določbe teh pravil.

4.     V zadevah, ki jih ta uredba ne ureja, se uporabljajo naslednje določbe:

4.1.   zakon o opravljanju elektronskih storitev z dne 18. julija 2002,

4.2.   zakon o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014,

4.3.   Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov z dne 23.9.2016,

4.4.   civilni zakonik z dne 23. aprila 1964 in druge ustrezne določbe poljskega prava.

 

§ 2

OPREDELITVE POJMOV V PREDPISIH

1.     KONTAKTNI OBRAZEC - obrazec, ki je na voljo na spletni strani https://ts2.pro/si/ in omogoča pošiljanje sporočila Ponudniku storitev.

2.     OBLIKA REGISTRACIJA – obrazec, ki je na voljo na spletni strani https://ts2.pro/si/ in omogoča ustvarjanje računa.

3.     OBLIKA NAROČILA – obrazec za oddajo naročila na spletni strani https://ts2.pro/si/.

4.     STRANKA – kupec, ki namerava skleniti ali je sklenil prodajno pogodbo s prodajalcem.

5.     POTROŠNIK – fizična oseba, ki s podjetnikom opravlja pravni posel, ki ni neposredno povezan z njegovo poslovno ali poklicno dejavnostjo.

6.     RAČUN – z individualnim imenom (prijavo) in geslom označena zbirka virov v IKT sistemu ponudnika storitev, v kateri so zbrani podatki o naročniku, vključno s podatki o oddanih Naročilih.

7.     NOVICEZREČNIK - Elektronska storitev, ki prejemniku storitve omogoča, da se naroči in prejema brezplačne informacije od ponudnika storitve v zvezi s trgovino in izdelki, ki so v njej na voljo, na e-poštni naslov, ki ga zagotovi prejemnik storitve.

8.     IZDELEK – premičnina ali storitev, ki je na voljo v Trgovini in je predmet kupoprodajne pogodbe med kupcem in prodajalcem.

9.     STATUT - ta Pravila trgovine.

10.  TRGOVINA - Spletna trgovina ponudnika storitev, ki deluje na https://ts2.pro/si/

11.  PRODAJALEC, , PONUDNIK STORITEV TS2 SPACE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO vpisana v register podjetnikov pri Okrožnem sodišču glavnega mesta Varšave Warszawa v Varšavi, 12. gospodarski oddelek državnega sodnega registra pod številko KRS: 0000635058, kraj poslovanja in naslov za storitve: Aleje Jerozolimskie 65/79, številka stanovanja: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479, elektronski naslov (e-mail): [email protected], telefonska številka: +48 223 645 800.

12.  ARANŽMA PRODAJA – Pogodba o prodaji izdelkov, sklenjena med kupcem in prodajalcem prek trgovine.

13.  SERVIS ELEKTRONSKI – storitev, ki jo izvaja ponudnik storitev prejemniku storitve prek trgovine.

14.  PREJEMNIK STORITVE – fizična oseba, pravna oseba ali organizacijska enota brez pravne osebnosti, ki ji zakon priznava poslovno sposobnost za uporabo elektronske storitve.

15.  NAROČITE - Izjava volje kupca, ki predstavlja ponudbo za sklenitev kupoprodajne pogodbe s prodajalcem.

 

§ 3

INFORMACIJE O IZDELKU IN NAROČANJU

1.     Trgovina https://ts2.pro/si/ prodaja izdelke preko interneta.

2.     Izdelki, ki so na voljo v trgovini, so novi, brez fizičnih in pravnih napak in so bili zakonito uvedeni na poljski trg.

3.     Podatki na spletni strani Trgovine ne predstavljajo ponudbe v smislu zakona. Z oddajo naročila kupec odda ponudbo za nakup določenega izdelka pod pogoji, navedenimi v njegovem opisu.

4.     Cena izdelka, prikazana na spletni strani trgovine, je navedena v poljskih zlotih (PLN) in vključuje vse komponente, vključno z DDV. Cena ne vključuje stroškov dostave.

5.     Cena izdelka, prikazana na spletni strani trgovine, je zavezujoča v trenutku, ko kupec odda naročilo. Ta cena se ne bo spremenila ne glede na spremembe cen v trgovini, do katerih lahko pride v zvezi s posameznimi izdelki po tem, ko je stranka oddala naročilo.

6.     Naročila lahko oddate:

6.1  preko spletne strani z naročilnico (https://ts2.pro/si/ Store) - 24 ur na dan skozi celo leto,

6.2  po elektronski pošti na naslov: [email protected]

6.3  po telefonu na: +48 22 364 58 00.

7.     Za oddajo naročila stranki ni treba registrirati računa v trgovini.

8.     Pogoj za oddajo naročila v trgovini s strani kupca je, da ob oddaji naročila prebere Pravilnik in sprejme njegova določila.

9.     Trgovina izvaja naročila oddana od ponedeljka do petka med delovnim časom trgovine, to je ob delavnikih od 9:00 do 17:00. Naročila oddana v delovnih dneh po 15:00, ob sobotah, nedeljah in praznikih, se upoštevajo naslednji delovni dan.

10.  Izdelki v akciji (razprodaji) imajo omejeno število kosov in bodo naročila zanje obdelana po vrstnem redu prejema do razprodaje zalog posameznega izdelka.

 

§ 4

SKLENITEV PRODAJNE POGODBE

1.     Za sklenitev prodajne pogodbe mora stranka predhodno oddati naročilo na načine, ki jih ponuja prodajalec, v skladu s 3. točko 6. in 8. člena Pravilnika.

2.     Po oddaji naročila prodajalec takoj potrdi prejem naročila.

3.     Potrdilo o sprejemu naročila iz 2. točke tega odstavka zavezuje kupca z njegovim naročilom. Potrditev prejema naročila se izvede s pošiljanjem elektronske pošte.

4.     Potrdilo o prejemu naročila vključuje:

4.1.   potrditev vseh bistvenih elementov naročila,

4.2.   obrazec za odstop od pogodbe,

4.3.   tega pravilnika, ki vsebuje podatke o pravici do odstopa od pogodbe.

5.     Ko kupec prejme elektronsko sporočilo iz 4. točke tega odstavka, je med kupcem in prodajalcem sklenjena kupoprodajna pogodba.

6.     Vsaka prodajna pogodba bo potrjena z dokazilom o nakupu (račun ali račun z DDV), ki bo priložen izdelku in/ali poslan po e-pošti na e-poštni naslov kupca, naveden v obrazcu za naročilo.

 

 

§ 5

NAČINI PLAČILA

1.     Prodajalec ponuja naslednje načine plačila:

1.1.   plačilo s klasičnim nakazilom na TRR prodajalca,

1.2.   plačilo preko elektronskega plačilnega sistema (Przelewy24.pl, PayPal.com).

2.     V primeru plačila s klasičnim nakazilom se plačilo izvrši na TRR št.: 61 1140 1010 0000 4081 5300 1001 (mbank SA)  TS2 SPACE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO, Aleje Jerozolimskie 65/79, prostor št.: 15.03, 00-697 Varšava, NIP: 7010612151. V naziv nakazila vpišite »Nalog št....«.

3.     V primeru plačila preko elektronskega plačilnega sistema kupec plačilo izvede pred začetkom izvajanja naročila. Elektronski plačilni sistem vam omogoča plačevanje s kreditno kartico ali hiter prenos iz izbranih poljskih bank.

4.     Kupec je dolžan plačati kupoprodajno pogodbo v roku 3 delovnih dni od dneva njene sklenitve, razen če ni v prodajni pogodbi drugače določeno.

5.     Izdelek bo poslan šele po plačilu.

 

§ 6

STROŠEK, DATUM IN NAČINI DOSTAVE IZDELKA

1.     Stroški dostave izdelka, ki jih krije kupec, se določijo v procesu oddaje naročila in so odvisni od izbire načina plačila in načina dostave kupljenega izdelka.

2.     Datum dostave izdelka je sestavljen iz časa dokončanja izdelka in časa dostave izdelka s strani prevoznika:

2.1.   čas dokončanja izdelkov je do 5 delovnih dni od trenutka:

in)     knjiženje vplačanih sredstev po kupoprodajni pogodbi na račun prodajalca oz

b)     pozitivna avtorizacija transakcije s strani elektronskega plačilnega sistema,

2.2.   Dostava Izdelkov, ki predstavljajo premičnine, s strani prevoznika poteka v roku, ki ga je prijavil, to je do 5 delovnih dni od trenutka odpreme pošiljke (dostava poteka samo ob delavnikih, razen sobot, nedelj in praznikov).

3.     Izdelke, kupljene v trgovini, pošiljamo na Poljsko in v tujino preko Poczta Polska ali kurirske službe (DHL).

4.     Izdelke, kupljene v Trgovini, lahko kupec osebno prevzame po predhodnem kontaktu po elektronski pošti ali telefonu.

 

§ 7

REKLAMACIJA IZDELKA

1.     Garancijski zahtevek.

1.1.   Vsi izdelki, ki so na voljo v trgovini, imajo garancijo, ki velja na ozemlju Republike Poljske,

1.2.   garancijski rok za izdelke je 12 mesecev in se šteje od datuma dostave izdelka stranki,

1.3.   dokument, ki uveljavlja garancijsko zaščito, je garancijski list ali dokazilo o nakupu,

1.4.   garancija ne izključuje pravic potrošnika in subjektov iz § 10 pravilnika, ki izhajajo iz garancije za fizične in pravne napake izdelka, kot je določeno v civilnem zakoniku.

2.     Garancijski zahtevek.

2.1.   Osnova in obseg odgovornosti prodajalca do stranke, ki je potrošnik ali subjekt iz § 10 predpisov v okviru garancije, ki pokriva fizične in pravne napake, je določen v civilnem zakoniku z dne 23. aprila 1964,

2.2.   obvestila o napakah v zvezi z izdelkom in oddajo ustreznega zahtevka lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: [email protected] ali pisno na naslov: Ts2 Space doo z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava,

2.3.   v zgornjem sporočilu v pisni ali elektronski obliki navedite čim več podatkov in okoliščin v zvezi s predmetom reklamacije, predvsem vrsto in datum nepravilnosti ter kontaktne podatke. Posredovani podatki bodo prodajalcu močno olajšali in pospešili obravnavo reklamacije,

2.4.   za oceno fizičnih napak izdelka je treba dostaviti na naslov: Ts2 Space doo z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava,

2.5.   Prodajalec bo na zahtevo kupca odgovoril takoj, najkasneje v 14 dneh od dneva vložitve reklamacije,

2.6.   v primeru pritožbe Kupca, ki je Potrošnik ali subjekt iz § 10 Pravilnika - neupoštevanje pritožbe v 14 dneh od njene vložitve je enako njeni obravnavi. V zvezi z upravičeno reklamacijo kupca, ki je potrošnik ali subjekt iz 10. člena Pravilnika, krije prodajalec stroške prevzema, dostave in zamenjave izdelka z brezhibnim,

2.7.   odgovor na pritožbo poda na papirju ali drugem trajnem nosilcu podatkov, na primer v e-pošti ali sms-u.

 

§ 8

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

1.     Ob upoštevanju 10. točke tega odstavka lahko stranka, ki je hkrati tudi potrošnik ali subjekt iz 10. člena Pravilnika, ki je sklenil pogodbo na daljavo, odstopi od nje brez navedbe razlogov z ustrezno izjavo v roku 14 dni. Za upoštevanje tega roka je dovolj, da pošljete izjavo o odstopu od pogodbe, ki jo posreduje Trgovina.

2.     V primeru odstopa od pogodbe se kupoprodajna pogodba šteje za nično, potrošnik ali subjekt iz 10. člena Pravilnika pa je dolžan izdelek vrniti prodajalcu ali ga predati s strani prodajalca pooblaščeni osebi. prevzeti nemudoma, vendar najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je odstopil od pogodbe, razen če je prodajalec ponudil prevzem izdelka sam. Za izpolnitev roka je dovolj, da izdelek pošljete nazaj pred njegovim iztekom.

3.     V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe je treba izdelek vrniti na naslov: Ts2 Space doo z o.o Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Varšava.

4.     Potrošnik ali subjekt iz 10. člena pravilnika je odgovoren za zmanjšanje vrednosti izdelka zaradi njegove uporabe na način, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja izdelka. . Za določitev narave, lastnosti in delovanja izdelkov mora potrošnik ali subjekt iz 10. člena pravilnika ravnati z izdelki in jih preverjati samo na enak način, kot bi to lahko storil v stacionarni trgovini.

5.     Ob upoštevanju 6. in 8. točke tega odstavka bo prodajalec povrnil vrednost izdelka skupaj s stroški njegove dostave z istim načinom plačila, kot ga je uporabil potrošnik, razen če potrošnik ali subjekt iz 10. čl. Predpisi so se izrecno dogovorili o drugačnem brezplačnem vračilu. V skladu s 7. točko tega odstavka bo vračilo opravljeno takoj, najkasneje pa v 14 dneh od prejema izjave prodajalca o odstopu od kupoprodajne pogodbe.

6.     Če je potrošnik ali subjekt iz 10. člena Pravilnika izbral način dostave izdelka, ki ni najcenejši običajen način dostave, ki ga ponuja trgovina, mu prodajalec ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi njim.

7.     Če prodajalec ni ponudil prevzema izdelka od potrošnika ali subjekta iz § 10 Pravilnika, lahko zadrži vračilo plačil, ki jih je prejel od potrošnika, dokler izdelek ne vrne ali dostavi potrošnik ali subjekt, ki ga je napotil v § 10 Pravilnika dokazilo o pošiljanju nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prvi.

8.     Potrošnik oziroma subjekt iz 10. člena Pravilnika, ki odstopi od kupoprodajne pogodbe v skladu s 1. točko tega odstavka, nosi samo stroške vračila izdelka prodajalcu.

9.     Štirinajstdnevni rok, v katerem lahko potrošnik ali subjekt iz 10. člena pravilnika odstopi od pogodbe, se šteje od dneva, ko je potrošnik ali subjekt iz 10. člena pravilnika prevzel izdelek v posest. , pri storitvi pa od dneva sklenitve pogodbe.

10.  Pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, nima potrošnik ali subjekt iz 10. člena Pravilnika v primeru prodajne pogodbe:

10.1  pri kateri je predmet storitve nemontažni predmet, ki je izdelan po specifikaciji potrošnika ali služi za zadovoljevanje njegovih individualnih potreb,

10.2  pri kateri je predmet storitve artikel, dostavljen v zaprtem paketu, ki ga po odprtju paketa ni mogoče vrniti zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov, če je bil paket odprt po dostavi,

10.3  pri kateri so predmet storitve artikli, ki so po dostavi zaradi svoje narave neločljivo povezani z drugimi artikli,

10.4  pri kateri je predmet storitve storitev, če je Prodajalec storitev v celoti izvedel z izrecnim soglasjem Potrošnika, ki je bil pred pričetkom storitve obveščen, da bo po izvedbi storitve s strani Prodajalca izgubil pravico do odstopa od pogodbe,

10.5  pri katerih je predmet storitve artikel, ki se hitro pokvari ali ima kratek rok trajanja.

11.  Pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe ima tako prodajalec kot kupec v primeru, da druga pogodbena stranka ne izpolni svoje obveznosti v strogo določenem roku.

 

§ 9

DOLOČBE V ZVEZI S PODJETJI (B2B)

1.     Ta odstavek vsebuje določbe, ki se nanašajo le na podjetnike, za katere ne velja varstvo, ki izhaja iz zakona o pravicah potrošnikov, iz 10. člena pravilnika..

2.     Prodajalec ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe, sklenjene s stranko, ki ni potrošnik, v 14 delovnih dneh od dneva njene sklenitve. Odstop od kupoprodajne pogodbe v tem primeru lahko nastopi brez navedbe razloga in ne pomeni nikakršnih zahtevkov s strani kupca, ki ni potrošnik, do prodajalca.

3.     Prodajalec ima pravico omejiti načine plačila, ki jih prodajalec ponuja strankam, ki niso potrošniki, vključno z zahtevo po predplačilu dela ali celotne prodajne cene, ne glede na način plačila, ki ga izbere kupec, in dejstvo sklenitve prodajne pogodbe. .

4.     Koristi in obremenitve, povezane z izdelkom, ter tveganje nenamerne izgube ali poškodbe izdelka se prenesejo na stranko, ki ni potrošnik, ko prodajalec preda izdelek prevozniku. V tem primeru prodajalec ne odgovarja za izgubo, pomanjkanje ali poškodbo izdelka, ki bi nastala od trenutka prevzema izdelka v transport do njegove dostave kupcu, kot tudi ne za zamude pri transportu pošiljke.

5.     Če je izdelek poslan kupcu preko prevoznika, je kupec, ki ni potrošnik, dolžan pošiljko pregledati pravočasno in na način, ki je sprejemljiv za tovrstne pošiljke. Če ugotovi, da je bil izdelek med transportom izgubljen ali poškodovan, je dolžan izvesti vse potrebne ukrepe za ugotovitev odgovornosti prevoznika.

6.     Ponudnik storitev lahko odpove pogodbo o zagotavljanju elektronskih storitev s takojšnjim učinkom in brez navedbe razlogov tako, da pošlje obvestilo o odpovedi prejemniku storitve, ki ni potrošnik.

 

 

§ 10

DOLOČBE O PODJETJIH O PRAVICAH POTROŠNIKOV

1.     Za samostojnega podjetnika (ta odstavek ne velja za gospodarske družbe) velja varstvo po Zakonu o pravicah potrošnikov, če kupoprodajna pogodba, sklenjena s prodajalcem, ni poklicne narave.

2.     Oseba, ki opravlja dejavnost iz 1. točke tega odstavka, je varovana samo v obsegu:

2.1.   prepovedana pogodbena določila – t.i žaljive klavzule,

2.2.   odgovornost v okviru garancije za fizične in pravne napake izdelka, v skladu s § 7 Pravilnika,

2.3.   pravico do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, v skladu z 8. členom Pravilnika.

3.     Podjetnik iz 1. točke tega odstavka izgubi pravice iz varstva potrošnikov, če je kupoprodajna pogodba, sklenjena s prodajalcem, poklicne narave, kar se preveri na podlagi podjetnikovega vpisa v Centralni register in informacije o gospodarskih dejavnostih Republike Poljske, zlasti tam navedene šifre poljske klasifikacije dejavnosti.

4.     Za podjetnike iz 1. točke tega odstavka ne velja institucionalno varstvo, ki ga za potrošnike zagotavljajo okrajni varuhi pravic potrošnikov ter predsednik Urada RS za konkurenco in varstvo potrošnikov.

 

§ 11

VRSTA IN OBSEG ELEKTRONSKIH STORITEV

1.     Ponudnik storitev omogoča uporabo elektronskih storitev prek trgovine, kot so:

1.1.   sklepanje pogodb o prodaji izdelkov,

1.2.   vzdrževanje računa v trgovini,

1.3.   Glasilo,

1.4.   pošiljanje sporočila preko kontaktnega obrazca.

2.     Zagotavljanje elektronskih storitev prejemnikom storitev v trgovini poteka pod pogoji, določenimi v Pravilniku.

3.     Ponudnik storitev ima pravico do umestitve oglasnih vsebin na spletno stran trgovine. Ta vsebina je sestavni del trgovine in materialov, predstavljenih v njej.

 

§ 12

POGOJI ZA OPRAVLJANJE IN SKLENITEV POGODB ZA OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV

1.     Izvajanje elektronskih storitev, navedenih v 1. točki 11. člena Pravilnika, s strani ponudnika storitev je brezplačno.

2.     Obdobje, za katero je pogodba sklenjena:

2.1.   pogodba o izvajanju elektronskih storitev, ki omogoča oddajo naročil v trgovini, je sklenjena za določen čas in preneha v trenutku oddaje naročila ali prenehanja oddaje naročila s strani prejemnika storitve,

2.2.   pogodba o zagotavljanju elektronskih storitev, ki obsegajo vodenje računa v trgovini, je sklenjena za nedoločen čas. Pogodba je sklenjena v trenutku, ko prejemnik storitve pošlje izpolnjen obrazec za registracijo,

2.3.   pogodba o izvajanju elektronskih storitev uporabe Glasila je sklenjena za nedoločen čas,

2.4.   pogodba o izvajanju elektronskih storitev, ki omogoča pošiljanje sporočil ponudniku preko kontaktnega obrazca, je sklenjena za določen čas in preneha s pošiljanjem sporočila ali prenehanjem pošiljanja s strani prejemnika storitve.

3.     Tehnične zahteve, potrebne za sodelovanje z IKT sistemom, ki ga uporablja ponudnik:

3.1.   računalnik (ali mobilna naprava) z dostopom do interneta,

3.2.   dostop do elektronske pošte,

3.3.   Spletni brskalnik,

3.4.   omogočanje piškotkov in Javascript v spletnem brskalniku.

4.     Prejemnik storitve je dolžan uporabljati trgovino na način, ki je skladen z zakonodajo in spodobnostjo, ob upoštevanju spoštovanja osebnih pravic in pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

5.     Naročnik je dolžan vnesti podatke, ki so skladni z dejstvi.

6.     Prejemniku storitve je prepovedano posredovati nezakonite vsebine.

 

§ 13

REKLAMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM ELEKTRONSKIH STORITEV

1.     Pritožbe v zvezi z zagotavljanjem elektronskih storitev preko trgovine lahko stranka odda po elektronski pošti na naslov: [email protected]

2.     Prosimo, da v zgornjem elektronskem sporočilu navedete čim več informacij in okoliščin v zvezi s predmetom reklamacije, predvsem vrsto in datum nepravilnosti ter kontaktne podatke. Zagotovljene informacije bodo ponudniku močno olajšale in pospešile obravnavo reklamacije.

3.     Obravnava reklamacije s strani Ponudnika poteka takoj, najkasneje v 14 dneh od dneva obvestila.

4.     Odgovor ponudnika na reklamacijo se pošlje na e-naslov kupca, ki ga je navedel v reklamaciji, ali na drug način, ki ga navede kupec.

 

§ 14

POGOJI ZA PRENEHANJE POGODB ZA OPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH STORITEV

1.     Odpoved pogodbe o izvajanju elektronskih storitev:

1.1.   Pogodba o opravljanju elektronskih storitev za neprekinjen in nedoločen čas (vodenje računa, glasilo) se lahko prekine,

1.2.   Stranka lahko prekine pogodbo s takojšnjim učinkom in brez navedbe razlogov z ustrezno izjavo po elektronski pošti na naslov: [email protected]

1.3.   Ponudnik lahko odpove pogodbo o izvajanju elektronskih storitev za neprekinjen in nedoločen čas v primeru, da prejemnik storitve krši predpise, zlasti ko posreduje nezakonite vsebine po neučinkoviti predhodni zahtevi za prenehanje kršitev z ustreznim rokom. V tem primeru pogodba preneha veljati po 7 dneh od dneva vložitve izjave o prekinitvi (odpovedni rok),

1.4.   prenehanje pomeni prenehanje pravnega razmerja z učinkom za naprej.

2.     Ponudnik in prejemnik storitev lahko pogodbo o izvajanju elektronskih storitev kadarkoli sporazumno odpoveta.

 

§ 15

INTELEKTUALNA LASTNINA

1.     Vsa vsebina, objavljena na spletni strani https://ts2.pro/si/, je zaščitena z avtorskimi pravicami in (ob upoštevanju § 15 točke 3 in elementi, ki so jih objavili prejemniki storitev, uporabljeni na podlagi licence, prenosa avtorskih pravic ali poštene uporabe) so v lasti TS2 SPACE DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO vpisana v podjetniški register pri Okrožnem sodišču za glavno mesto Warszawa v Varšavi, 12. gospodarski oddelek državnega sodnega registra pod številko KRS: 0000635058, kraj poslovanja in naslov storitve: Aleje Jerozolimskie 65/79, številka stanovanja: 15.03, 00-697 Warszawa, NIP: 7010612151, REGON: 365328479. Stranka nosi polno odgovornost za škodo, povzročeno Ponudniku, ki je posledica uporabe katere koli vsebine spletne strani https://ts2.pro/si/ brez soglasja Ponudnika.

2.     Vsakršna uporaba kateregakoli elementa, ki sestavlja vsebino in vsebino spletnega mesta https://ts2.pro/si/, brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika s strani kogar koli, pomeni kršitev avtorskih pravic ponudnika in ima za posledico civilno in kazensko odgovornost.

3.     Vsa trgovska imena, imena izdelkov, imena podjetij in njihovi logotipi, uporabljeni na spletni strani trgovine na https://ts2.pro/si/, so last njihovih lastnikov in se uporabljajo samo za identifikacijo. Morda so registrirane blagovne znamke. Vsi materiali, opisi in fotografije, predstavljeni na spletni strani trgovine na https://ts2.pro/si/, se uporabljajo v informativne namene.

 

§ 16

KONČNE DOLOČBE

1.     Pogodbe, sklenjene prek trgovine, so sklenjene v skladu s poljsko zakonodajo.

2.     V primeru neskladnosti katerega koli dela pravilnika z veljavno zakonodajo se namesto izpodbijane določbe pravilnika uporabljajo ustrezne določbe poljske zakonodaje.

3.     Morebitne spore iz kupoprodajnih pogodb med Trgovino in Potrošniki bomo reševali v prvi vrsti s pogajanji, z namenom mirne rešitve spora, ob upoštevanju Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Če pa to ne bi bilo mogoče ali bi bilo nezadovoljivo za eno od strank, bo spore reševalo pristojno splošno sodišče, v skladu s 4. točko tega odstavka.

4.     Pravdanje sporov:

4.1.   kakršni koli spori, ki nastanejo med ponudnikom storitev in prejemnikom storitev (stranko), ki je tudi potrošnik ali subjekt iz §10 pravilnika, se predložijo pristojnim sodiščem v skladu z določbami zakonika o civilnem postopku v 17. november 1964,

4.2.   morebitni spori, ki nastanejo med Ponudnikom storitev in Prejemnikom storitev (Stranko), ki ni Potrošnik, kot je navedeno v 9. členu Pravilnika, se predložijo sodišču, pristojnemu po sedežu Ponudnika storitev.

5.     Stranka, ki je Potrošnik, ima tudi pravico do izvensodnega reševanja sporov, predvsem tako, da po zaključenem pritožbenem postopku vloži vlogo za začetek mediacije ali vlogo za obravnavo zadeve pri arbitražnem sodišču ( aplikacijo lahko prenesete s spletne strani http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam stalnih potrošniških arbitražnih sodišč, ki delujejo pri deželnih inšpektoratih trgovinske inšpekcije, je na voljo na spletni strani: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Potrošnik lahko koristi tudi brezplačno pomoč okrajnega (občinskega) varuha potrošnikov ali družbenih organizacij, katerih zakonske naloge so varstvo potrošnikov. Izvensodno uveljavljanje zahtevkov po končanem reklamacijskem postopku je brezplačno.

6.     Potrošnik lahko za sporazumno rešitev spora vloži pritožbo predvsem preko spletne platforme ODR (Online Dispute Resolution), ki je dostopna na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.